İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı  T U K
İŞL    101 Genel İşletme I 3 0 3
İŞL    103 Genel Muhasebe I 3 0 3
İŞL    105 Işletmeciler İçin Matematik I 3 0 3
SBK  103 Hukukun Temel Kavramları  3 0 3
İŞL    109 Bilgisayar I  2 2 3
İKT   101 İktisada Giriş I 3 0 3
SBK  105 Sosyoloji I 3 0 3
TÜR  101 Türk Dili ve Edebiyatı I 2 0 2
YBD  101 Yabancı Dil I (İng. Alm. Fr.) 2 0 2
Toplam Kredi  24 2 25
II. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı  T U K
İŞL  102 Genel İşletme II 3 0 3
İŞL  104 Genel Muhasebe II 3 0 3
SBK  104 Anayasa Hukuku  3 0 3
İŞL  108 İşletmeciler İçin Matematik II 3 0 3
İŞL  110 Bilgisayar II  2 2 3
İKT  102 İktisada Giriş II 3 0 3
SBK 106 Sosyoloji II 3 0 3
TÜR 102 Türk Dili ve Edebiyatı II 2 0 2
YBD 102 Yabancı Dil II (İng. Alm. Fr.) 2 0 2
Toplam Kredi  24 2 25
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı  T U K
İŞL 201 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3
İŞL 203 Pazarlama İlkeleri  3 0 3
İŞL 205 Üretim Yönetimi I 3 0 3
İŞL 207 İşletmeciler İçin İstatistik I 3 0 3
İŞL 209 Ticaret Hukuku  3 0 3
İKT 201 Mikroiktisat Teorisi 3 0 3
TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2
Toplam Kredi  20 0 20
IV. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı  T U K
İŞL 202 Örgütsel Davranış  3 0 3
İŞL 204 Pazarlama Yönetimi 3 0 3
İŞL 206 Üretim Yönetimi II 3 0 3
İŞL 208 İşletmeciler İçin İstatistik II 3 0 3
İŞL 210 Kıymetli Evrak Hukuku 3 0 3
İKT 202 Makroiktisat Teorisi  3 0 3
TAR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2
Toplam Kredi  20 0 20
ÜÇÜNCÜ YIL
V. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı  T U K
İŞL 301 Uluslararası Pazarlama 3 0 3
İŞL 303 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3
İŞL 305 Maliyet Muhasebesi I 3 0 3
İŞL 307 Finansal Yönetim I 3 0 3
İŞL 309 Sayısal Yöntemler I 3 0 3
İŞL 311 Borçlar Hukuku 3 0 3
İKT 317 Uluslararası İktisat I  3 0 3
Toplam Kredi  21 0 21
VI. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı  T U K
İŞL 302 Tüketici Davranışları  3 0 3
İŞL 304 Stratejik Yönetim  3 0 3
İŞL 306 Maliyet Muhasebesi II 3 0 3
İŞL 308 Finansal Yönetim II 3 0 3
İŞL 310 Sayısal Yöntemler II 3 0 3
İŞL 312 Vergi Hukuku 3 0 3
İKT 318 Uluslararası İktisat II 3 0 3
Toplam Kredi  21 0 21
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı  T U K
İŞL 401 Pazarlama Araştırmaları  3 0 3
İŞL 403 Finansal Tablolar Analizi 3 0 3
İŞL 405 Uluslararası Finans 3 0 3
İŞL 407 Girişimcilik ve KOBİ’ler 3 0 3
- Seçmeli I 3 0 3
- Seçmeli II 3 0 3
- Seçmeli III 3 0 3
Toplam Kredi  21 21 21
VIII. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı  T U K
İŞL 402 İşletme Politikası  3 0 3
İŞL 404 Pazarlama Araştırmaları II 3 0 3
İŞL 406 Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 3
İŞL 408 Muhasebe Denetimi 3 0 3
- Seçmeli IV 3 0 3
- Seçmeli V 3 0 3
- Seçmeli VI 3 0 3
Toplam Kredi  21 0 21
SEÇMELİ DERSLER
Kodu  Dersin Adı  T U K
İŞL 409 Yönetimde Çağdaş Sorunlar  3 0 3
İŞL 411 Elektronik Pazarlama  3 0 3
İŞL 413 Reklamcılık 3 0 3
İŞL 415 Kişisel Satış Teknikleri  3 0 3
İŞL 417 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi  3 0 3
İKT 301 Ekonometriye Giriş I  3 1 3
İKT 401 Türkiye Ekonomisi’nin Yapısal Analizi 3 0 3
İŞL 410 Yönetim Ekonomisi  3 0 3
İŞL 412 İş Geliştirme Yönetimi  3 0 3
İŞL 414 Kurumsal Yönetim  3 0 3
İŞL 416 Hizmet Pazarlaması  3 0 3
İŞL 418 Halkla İlişkiler  3 0 3
İŞL 420 Siyasal Pazarlama  3 0 3
İŞL 422 İhracat Yönetimi  3 0 3
İKT 302 Ekonometri II 3 0 3
T:Teorik      U:Uygulama    K:Kredi