SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı  T U K
SBK 101 Siyaset Bilimi I 3 0 3
SBK 103 Hukukun Temel Kavramları 3 0 3
SBK 105 Sosyoloji I 3 0 3
İKT 101 İktisada Giriş I 3 0 3
İŞL   101 Genel İşletme 3 0 3
İŞL  103 Genel Muhasebe 3 0 3
YBD 101 Yabancı Dil I (İng. Alm. Fr.) 2 0 2
TÜR 101 Türk Dili ve Edebiyatı I 2 0 2
Toplam Kredi  22 0 22
II. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı  T U K
SBK 102 Siyaset Bilimi II 3 0 3
SBK 104 Anayasa Hukuku 3 0 3
SBK  106 Sosyoloji II 3 0 3
SBK  108 Bilimsel Araştırma Teknikleri 2 0 2
SBK  110 Bilgisayar 2 2 3
İKT  102 İktisada Giriş II 3 0 3
YBD 102 Yabancı Dil II (İng. Alm. Fr.) 2 0 2
TÜR  102 Türk Dili ve Edebiyatı II 2 0 2
Toplam Kredi  20 0 21
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı  T U K
SBK  201 İdare Hukuku 3 0 3
SBK  203 Kamu Yönetimi 3 0 3
SBK  205 Türk Anayasa Hukuku 3 0 3
SBK  207 Siyasal Düşünceler Tarihi I 3 0 3
SBK  209 Uygarlık Tarihi 3 0 3
İKT   203 İstatistik 3 0 3
TAR 200 Atatürk İlkeleri ve İnk.Tarihi I 2 0 2
Toplam Kredi  20 0 20
IV. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı  T U K
SBK  202 Medeni Hukuk 3 0 3
SBK   204 Türk Kamu Yönetimi 3 0 3
SBK   206 Kentleşme ve Kentleşme Politikası 3 0 3
SBK   208 Siyasal Düşünceler Tarihi II  3 0 3
SBK   210 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 3 0 3
SBK    212 Siyasi Tarih 3 0 3
TAR  200 Atatürk İlkeleri ve İnk.Tarihi II 2 0 2
Toplam Kredi  20 0 20
ÜÇÜNCÜ YIL
V. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı  T U K
SBK  301 Kamu Personel Yönetimi 3 0 3
SBK   303 Ceza Hukuku 3 0 3
SBK   305 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3
SBK   307 Türk Siyasal Hayatı I 3 0 3
SBK   309 Yerel Yönetimler I 3 0 3
SBK   311 Siyasal Sistemler 3 0 3
Toplam Kredi  18 0 18
VI. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı  T U K
SBK  302 Yerel Yönetimler II 3 0 3
SBK  304 Türk Siyasal Hayatı II 3 0 3
SBK  306 Uluslarası İlişkiler 3 0 3
SBK   308 Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri 3 0 3
SBK   310 Yönetim ve Etik 2 0 2
İKT   314 Kamu Maliyesi 3 0 3
  Seçmeli I      
Toplam Kredi  20 0 20
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı  T U K
SBK  401 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 3 0 3
SBK  403 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 3 0 3
SBK   405 Türk Dış Politikası 3 0 3
SBK   407 Vergi Hukuku 3 0 3
SBK   409 Çevre Sorunları ve Politikası 3 0 3
İKT   401 Türkiye Ekonomisi 3 0 3
  Seçmeli II 3 0 3
Toplam Kredi  21 0 21
VIII. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı  T U K
SBK 402 İnsan Hakları Hukuku 3 0 2
SBK  404 İdari Yargı 3 0 3
SBK  406 Çağdaş Siyasal Akımlar 3 0 3
SBK 408 Borçlar Hukuku 3 0 3
SBK 410 Avrupa Birliğinin Siyasal Bütünleşmesi  3 0 3
  Seçmeli III 3 0 3
Toplam Kredi  18 0 18
SEÇMELİ DERSLER
Kodu  Dersin Adı  T U K
SBK   312 Demokrasi Kuramları 3 0 3
SBK   318 Halkla İlişkiler 3 0 3
İKT   317 Uluslararası İktisat 3 0 3
SBK   411 Bütçe 3 0 3
SBK   413 Ticaret Hukuku 3 0 3
SBK   415 Siyasal Partiler ve Seçimler 3 0 0
SBK    412 Siyasal İletişim 3 0 3
İŞL      412 Sermaye Piyasaları 3 0 3
SBK   414 Devlet ve Bürokrasi 3 0 3
T:Teorik      U:Uygulama    K:Kredi
SBK: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
İŞL: İşletme Bölümü
İKT: İktisat Bölümü