Prof.Dr.  Fethi  Bayraklı
  fethiba@omu.edu.tr
  03623121919 - 1219
 
  Doğum Yeri : Bayburt
  Yabancı Dil : İngilizce
  Lisans : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
  Yüksek Lisans : Hollanda Wageningen Agricultural University
  Doktora : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
  Doçentlik : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
  Profesörlük : Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı : Toprak, Su ve Çevre Kimyası - Gübreler-Pestisitler ve Çevre Kirliliği

         Bilgilerinizi Güncellemek İçin Tıklayınız