Prof.Dr.  Soner  GÜNDÜZÖZ
  sgunduzoz@omu.edu.tr
  03623121919 - 6118
 
  Doğum Yeri : --
  Yabancı Dil : ingilizce
  Lisans : Atatürk Üniversitesi
  Yüksek Lisans : Atatürk Üniversitesi
  Doktora : Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  Doçentlik : Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  Profesörlük : Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  Uzmanlık Alanı : Arap Dili ve Belagati

         Bilgilerinizi Güncellemek İçin Tıklayınız