Prof.Dr.  Hasan  Gümüş
  hgumus@omu.edu.tr
  03623121919 - 5061
 
  Doğum Yeri : Şavşat/ARTVİN
  Yabancı Dil : İngilizce
  Lisans : Ankara üniversitesi
  Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi (Fiz.Yük.Müh.)-1979
  Doktora : Fırat Üniversitesi-1985
  Doçentlik : Ondokuz Mayıs Üniversitesi-1990
  Profesörlük : Ondokuz Mayıs Üniversitesi-1996
  Uzmanlık Alanı : Nükleer Fizik, Radyasyon Etkileşmesi, Elektron Pozitron Ağır İyon Durdurma Gücü Hesaplamaları

         Bilgilerinizi Güncellemek İçin Tıklayınız